yournamehereqtc Postep

Bezterminowa Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

szlachetne-zdrowie.pl granit.pila.pl zwrot vat za paliwo

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, w skrócie EKUZ nie jest bezterminowa. W zależności od tego w jakim celu została wydana ma określony termin ważności. I tak, karta, która została wydana dla osób, które pobierają świadczenia emerytarne jest ważna aż pięć lat.

W przypadku zaś osób pracujących, prowadzących działalność gospodarczą, rencistów, studentów, których do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosiła uczelnia, członków rodziny, których do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosił pracodawca osoby pracującej w rodzinie, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest ważna pół roku od dnia wystawienia. Dwa miesiące – to termin ważności karty wydanej dla osób bezrobotnych, które są zarejestrowane w odpowiednim do miejsca zamieszkania Powiatowym Urzędzie Pracy. Jeśli o EKUZ stara się kobieta w okresie połogu, która posiada obywatelstwo polskie i mieszka na terytorium RP, wówczas taka karta jest ważna czterdzieści dwa dni od momentu wystawienia przez odpowiedni oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.