yournamehereqtc Postep

Idzie ubezpieczony do lekarza

analiza finansowa przedsiębiorstwa LPP

By skorzystać z opieki lekarskiej w przychodni czy szpitalu nie wystarczy być ubezpieczonym obowiązkowo czy dobrowolnie. Rejestrując się należy potwierdzić fakt, że regularnie opłacamy składki zdrowotne.

Można to zrobić na kilka sposobów. Najłatwiejszym i najszybszym sposobem jest zalogowanie się do systemu eWUŚ, czyli systemu elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, a potem tylko wygenerować elektroniczny dokument, który potwierdzi, że pacjent jest ubezpieczony.

Wystarczy posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość oraz pamiętać numer PESEL, który w placówkach medycznych jest naszym identyfikatorem. Pacjenci, którzy nie są jeszcze za pan brat z komputerami czy Internetem mogą w tradycyjny sposób przedstawić papierowe dokumenty, które będą potwierdzać, że pracowadawca czy inny podmiot odprowadza za nas składki zdrowotne.

Kolejnym sposobem jest oświadczenie, w którym potwierdzamy nasze prawo do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej.