yournamehereqtc Postep

Świadczenie usług internetowych

Świadczenie usług telekomunikacyjnych oznacza przekazywanie sygnału internetowego przez dostarczyciela usług. Jeszcze całkiem niedawno na usługi miała monopol w Polsce Telekomunikacja Polska S.

A. potężna firma, która z czasem została wykupiona przez firmę Orange.

Z czasem pojawili się nowi dostawcy część z nich na przykład Netia korzystały z łącz Telekomunikacji Polskiej S.A.

dzięki czemu mogła świadczyć swoje usługi, ale firma nie cieszyła się sympatią pojawiały się spore konflikty dotyczące tego, kto powinien sprawować pieczę nad usługą. Systematycznie firm pojawia się coraz więcej tych, które w swojej ofercie mają nie tylko usługi Internetu, ale również inne usługi teleinformatyczne, ale także te nakierowane tylko i wyłącznie na sieć.

To, co może być ograniczeniem to bardzo często miejsce, w którym świadczona jest usługa im bliżej centrum miasta tym większa konkurencja i szerszy wachlarz usług dla konsumenta. Aby firmy między sobą nie stosowały niezdrowej rywalizacji powstają takie urzędu jak Urząd Komunikacji Elektronicznej czy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.