yournamehereqtc Postep

Czy muzea są potrzebne?

Społeczna rola muzeów jest dziś często niedoceniana, a to błąd ignorancji, który może nas sporo kosztować.

Generalnie można zauważyć tendencję do lekceważenia przeszłości, bo ludzie wolą uznać ją za zbędny balast niż za coś wartego kultywowania.

Widać to choćby na gruncie mniejszego zainteresowania takimi placówkami, które kiedyś mogły liczyć na znacznie większą liczbę odwiedzających.

Obecnie rysuje się raczej tendencja odwrotna – ludziom nie chce się poświęcać czasu i pieniędzy na muzealne wizyty, skoro piętrzy się przed nimi tyle innych wydatków.

Czy oznacza to, że muzea przestają być potrzebne? Rzec by można, iż jest przeciwnie – tym bardziej warto utrzymywać je przy życiu i szukać dla nich opcji wszechstronnego rozwoju.

Jeśli zabraknie osób, którym zależy na dobrej przyszłości muzealnictwa, rzeczywiście mogą pojawić się pokusy, aby likwidować działające obiekty, a to byłby scenariusz fatalny.

Dlatego właśnie zachęcamy, by muzea w miarę możliwości odwiedzać i cieszyć się ich jakże bogatymi zasobami.